ایران ضایعات

ضایعات شهر بافق یزد

فقط قیمت دار

فروش خرمای ضایعاتی

خرمای ضایعاتی
1,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/04

فروش نرمه گندله گلگهر

فروش نرمه گندله گلگهر
1,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/09

فروش بریکت سرد

فروش بریکت سرد
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/08

فروش سرباره فولاد

سرباره فولاد
200 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/29
  • 12 مورد