ایران ضایعات

ضایعات شهر اردکان یزد

فقط قیمت دار

فروش هایمپکت زنده

هایمپکت زنده
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/09

خرید پرس کارتن

خرید پرس کارتن
5,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/22

فروش کارتن پرسی

فروش کارتن پرسی
7,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/19

فروش آهن شلاکه سرباره

فروش آهن شلاکه سرباره
7,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/09

فروش ضایعات لاستیک

فروش ضایعات لاستیک
2,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/13

فروش ضایعات سیم مفتول

فروش ضایعات سیم مفتول
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/08

خرید ضایعات کارتن پرس

خرید ضایعات کارتن پرس
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/10

خرید کارتون

خرید کارتون
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/12

خرید لاک درهم پرس

خریدار لاک درهم پرس
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/06

فروش 2 تن چهار رنگ لاک

2 تن چهار رنگ لاک
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/02

فروش کارتن

فروش کارتن
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/03/03