ایران ضایعات

ضایعات شهر یزد یزد

فقط قیمت دار

فروش باتری فرسوده

فروش باتری فرسوده
9,500 تومان به ازای هر آمپر
یزد  -  یزد
1401/09/03

فروش نرمه اسفنجی

فروش  نرمه اسفنجی
1,650 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/08/29

فروش خرده مس آسیابی خالص

خرده مس آسیابی خالص
280,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/08/24

فروش مواد اسیابی زرد وسفید

مواد اسیابی زرد وسفید
27,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/08/24

خرید ضایعات نایلون و مشما

خرید ضایعات نایلون و مشما
10,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/08/11

فروش گرانول هاش(HSA)

فروش گرانول هاش(HSA)
19,200 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/08/10

فروش ضایعات اهن ، کارتن ، پلاستیک

ضایعات اهن ، کارتن ، پلاستیک
9,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/07/21

فروش شلاکه ذوبی جوش

شلاکه ذوبی جوش
6,500 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/07/19

خرید بطری نوشابه پت

خریدار بطری نوشابه پت
13,500 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1401/07/18