ایران ضایعات

ضایعات شهر رودسر گیلان

فقط قیمت دار

فروش هیزم های باغی

فروش هیزم های باغی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/04

فروش ضایعات مس ارمیچری

فروش ضایعات مس ارمیچری
210,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/26

فروش آسیابی سبد سبز و قرمز

آسیابی سبد سبز و قرمز
12,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/22

فروش مس تمیز شده

فروش مس تمیز شده
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/26

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
1,100 تومان به ازای هر کیلو
1397/02/03
  • 29 مورد