ایران ضایعات

ضایعات شهر رودسر گیلان

فقط قیمت دار

فروش آسیابی سبد سبز و قرمز

آسیابی سبد سبز و قرمز
12,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/22

فروش مس تمیز شده

فروش مس تمیز شده
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/26

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
1,100 تومان به ازای هر کیلو
1397/02/03
  • 26 مورد