ایران ضایعات

ضایعات شهر رشت گیلان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
310,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید نایلون مواد اولیه کارخانه

خریدار نایلون مواد اولیه کارخانه
12,200 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

فروش ضایعات پت مشکی

فروش ضایعات پت مشکی
14,500 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش