ایران ضایعات

ضایعات شهر رشت گیلان

فقط قیمت دار

خرید هر نوع ضایعات فلزی و غیر فلزی

خرید هر نوع ضایعات فلزی و غیر فلزی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
47 دقیقه پیش

فروش المینیوم نرم

المینیوم نرم
59,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/14