ایران ضایعات

ضایعات شهر رشت گیلان

فقط قیمت دار

فروش کلوخه و قلمبه

کلوخه و قلمبه
12,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید ضایعات نایلون

خرید ضایعات نایلون
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/27

خرید ضایعات پت

خرید ضایعات پت
9,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/27

خرید کارتن ضایعاتی

خریدار کارتن ضایعاتی
4,100 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/27

خرید تسمه پت

خریدار تسمه پت
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/27

فروش ضایعات پت مشکی

فروش ضایعات پت مشکی
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/26

خرید ضایعات آلومینیوم

خریدار ضایعات آلومینیوم
42,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/25