ایران ضایعات

ضایعات شهر پارس آباد اردبیل

فقط قیمت دار

خرید ضایعات upvc

ضایعات upvc
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/29

فروش آهن سنگین(ویژه)

فروش آهن سنگین(ویژه)
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/26

فروش هایمپک

فروش هایمپک
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/10

فروش شیشه سفید

فروش شیشه سفید
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/08