ایران ضایعات

ضایعات شهر گنبد کاووس گلستان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
175,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/24

فروش کندر نایلون عسلی

کندر نایلون عسلی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/23

فروش ضایعات آهن قراضه

ضایعات آهن قراضه
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/08

خرید مس ضایعات

خرید مس ضایعات
181,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/12

خرید چوب

خریدار چوب
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/12

خرید کاتالیزور

خرید کاتالیزور
2,200,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/28

فروش میله گرد اجدار

میله گرد اجدار
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/25

فروش تیرآهن تمیز

تیرآهن تمیز
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/04