ایران ضایعات

ضایعات شهر گنبد کاووس گلستان

فقط قیمت دار

فروش بادی اسیاب شور

بادی اسیاب شور
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/13

فروش بی رنگ اسیاب شور

بی رنگ اسیاب شور
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/25

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/22

خرید اهن الات و ضایعات

خرید اهن الات و ضایعات
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/14

فروش چوب وتخته

فروش چوب وتخته
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/21