ایران ضایعات

ضایعات شهر گرگان گلستان

فقط قیمت دار

خرید انواع شیشه شکسته

خرید انواع شیشه شکسته
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05

فروش ورق پت شفاف

فروش ورق پت شفاف
21,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/08

فروش گرانول بی رنگ درجه یک

گرانول بی رنگ درجه یک
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/07

خرید نایلون آسیاب شده

خرید نایلون آسیاب شده
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/06