ایران ضایعات

ضایعات شهر کرمانشاه کرمانشاه

فقط قیمت دار

خرید ضایعات کارتن

خریدضایعات کارتن
4,700 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش مس ذوب شده

مس ذوب شده
100,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/16

خرید ضایعات اهن و کارتن

خرید ضایعات اهن و کارتن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/11

فروش ضایعات چدن

فروش ضایعات چدن
13,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/10

خرید چوب

خریدار چوب
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/23

خرید ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن
11,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/23