ایران ضایعات

ضایعات شهر شهربابک کرمان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات ورق هاردوکس

ضایعات ورق هاردوکس
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/20

خرید انواع ضایعات فلزی

خریدار انواع ضایعات فلزی
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/19

فروش ضایعات ارمیچری

ضایعات ارمیچری
110,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/04

خرید چدن ریزبار

خرید چدن ریزبار
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1398/11/24
  • 20 مورد