ایران ضایعات

ضایعات شهر زرند کرمان

فقط قیمت دار

خرید سیم لاستیک

خرید سیم لاستیک
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/01

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10

خرید سیم لاستیک

خرید سیم لاستیک
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/01

فروش ضایعات اهن

فروش ضایعات اهن
9,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/12

فروش مس وبرنج

فروش مس وبرنج
140,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/15

خرید درب و لیبل

خرید درب و لیبل
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/13

فروش لاینر لاستیکی

فروش لاینر لاستیکی
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/28

فروش لاینر

فروش لاینر
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/19

خرید آهن

خریدار آهن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/12

فروش ذغال کبابی درشت.

ذغال کبابی درشت.
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/03/02

فروش مواد آسیابی سبد رنگی

فروش مواد آسیابی سبد رنگی
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/02/22

فروش لاستیک 12،24

فروش لاستیک 12،24
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/02/20

فروش آلومینیوم خشک

فروش آلومینیوم خشک
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1398/07/09