ایران ضایعات

ضایعات شهر جیرفت کرمان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات خرما

فروش ضایعات خرما
1,800 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید تیر آهن دسته دوم

تیر آهن دسته دوم
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/29

فروش مس درجه یک

مس درجه یک
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/24

فروش سبد 17 تن

فروش سبد 17 تن
7,250 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/08

فروش 70تن کاغذ

فروش 70تن کاغذ
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/03/09

فروش 60تن کاغذ

فروش 60تن کاغذ
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/01/31

فروش 100تن کاغذ

فروش 100تن کاغذ
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1398/09/27