ایران ضایعات

ضایعات شهر رفسنجان کرمان

فقط قیمت دار

خرید گونی و جامبو

خرید گونی و جامبو
3,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/16

خرید جانبو

خرید جانبو
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/22

فروش آهن الات مصرفی

فروش آهن الات مصرفی
15,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/10

فروش ضایعات آهن و چدن

فروش ضایعات آهن و چدن
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/27

خرید پرس کارتن

خرید پرس کارتن
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/22

خرید انواع سوله

خرید انواع سوله
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/28