ایران ضایعات

ضایعات شهر سیرجان کرمان

فقط قیمت دار

فروش چوب وتخته

فروش چوب وتخته
9,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات اهن

خرید ضایعات اهن
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/04

فروش گونی آردی

فروش گونی آردی
2,500 تومان به ازای هر عدد
1401/12/02

خرید ضایعات آلمینیوم

خرید ضایعات آلمینیوم
75,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/20

فروش ضایعات اهن

ضایعات اهن
11,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/23

فروش سبد اسیابی

فروش سبد اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/06/07

فروش ضایعات گونی

ضایعات گونی
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/27

فروش ضایعات اهن

ضایعات اهن
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/01