ایران ضایعات

ضایعات شهر سیرجان کرمان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات پلاستیک

ضایعات پلاستیک
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/16

فروش سنگ مس

فروش سنگ مس
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/25

خرید گونی و جامبو

گونی و جامبو
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/12

فروش خاک اکسید مس

فروش خاک اکسید مس
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/10

خرید ضایعات اهن

ضایعات اهن
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/07

فروش آهن سنگین ویژه

فروش آهن سنگین ویژه
10,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/27

خرید ضایعات مس برنج نرم

خرید ضایعات مس برنج نرم
150,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/28

فروش ضایعات نان

فروش ضایعات نان
3,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/09

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/20