ایران ضایعات

ضایعات شهر کرمان کرمان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات شیشه

فروش ضایعات شیشه
2,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید پت پرسی خورده

خرید پت پرسی خورده
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/03

خرید کارتن

خرید کارتن
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/29

فروش پلاستیک درهم300 کیلو

فروش پلاستیک درهم300 کیلو
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/27

خرید کارتن پرسی

کارتن پرسی
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/21

خرید نایلون و کیسه مواد

خرید نایلون و کیسه مواد
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/05