ایران ضایعات

ضایعات شهر کرمان کرمان

فقط قیمت دار

فروش آلومینیوم نرم

فروش آلومینیوم نرم
54,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/14

خرید CPU

خریدار CPU
600,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05

خرید ضایعات آهن آلات در کرمان

خرید ضایعات آهن آلات در کرمان
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

فروش ضایعات مس

فروش ضایعات مس
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13

خرید ضایعات در کرمان آهن مس

خریدار ضایعات در کرمان آهن مس
12,220 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/11

فروش انواع لوله

فروش انواع لوله
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/10

فروش پیچ فلزی

فروش پیچ فلزی
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/10