ایران ضایعات

ضایعات شهر قروه کردستان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
190,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/02

فروش ضایعات شیشه

ضایعات شیشه
1,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/23

فروش 60 تن گونی

فروش 60 تن گونی
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/24

خرید سرب

خریدار سرب
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/15

فروش ضایعات مس کابلی قرمز

فروش ضایعات مس کابلی قرمز
110,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/31

فروش چوب تیر چوبی

فروش چوب تیر چوبی
160,000 تومان به ازای هر عدد
1398/09/25

فروش ضایعات آهن و ورق

فروش ضایعات آهن و ورق
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1398/08/17

فروش کندر نایلون

فروش کندر نایلون
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/05/27