ایران ضایعات

ضایعات شهر سنندج کردستان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات شیشه خودرو

فروش ضایعات شیشه خودرو
1,400 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/01

خرید آهن ضایعات

خریدار آهن ضایعات
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/13

خرید کارتن فله پرس

خریدار کارتن فله پرس
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/13

فروش تیر اهن های سالم

تیر اهن های سالم
12,600 تومان به ازای هر آمپر
1400/12/02