ایران ضایعات

ضایعات شهر بروجن چهارمحال و بختیاری

فقط قیمت دار

فروش ضایعات مس ذوبی

ضایعات مس ذوبی
220,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/03

فروش درب ولیبل 20%

فروش درب ولیبل 20%
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/26

خرید پت پرسي

خريد پت پرسي
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/09

خرید ضایعات اهن

خریدضایعات اهن
8,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/23