ایران ضایعات

ضایعات شهر رزن همدان

فقط قیمت دار

خرید نان خشک

خرید نان خشک
5,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/02

فروش گرانول پودرلاستیک

گرانول پودرلاستیک
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/30

فروش پودرلاستیکی

پودرلاستیکی
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/17

خرید ضایعات لاستیکی

خرید ضایعات لاستیکی
800 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/17

فروش ضایعات لاستیک

فروش ضایعات لاستیک
1,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/29

فروش پودر لاستیک

فروش پودر لاستیک
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

خرید شال وتیوب

خرید شال وتیوب
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10

خرید ورق شیروانی

خریدار ورق شیروانی
150,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/01

خرید دینام سوخته

خرید دینام سوخته
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/20

فروش ضایعات سبک و سنگین اهن

فروش  ضایعات سبک و سنگین اهن
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/03/13