ایران ضایعات

ضایعات شهر کبودرآهنگ همدان

فقط قیمت دار

فروش بشکه قیر

فروش بشکه قیر
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/03

خرید کارتن

خرید کارتن
4,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/01

فروش 10تن پت فله

فروش 10تن پت فله
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/11

فروش ضایعات گونی

فروش  ضایعات گونی
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/06

فروش ضایعات کارتن

خریدضایعات کارتن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/24

خرید نان خشک

خریدار نان خشک
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/01

خرید برنج

خریدار برنج
125,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/04

فروش ضایعات گونی

فروش ضایعات گونی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/29
  • 29 مورد