ایران ضایعات

ضایعات شهر نهاوند همدان

فقط قیمت دار

فروش آسیابی pp

فروش آسیابی pp
25,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/12

فروش PVC OFF3

فروش PVC OFF3
24,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/09

فروش گرانول نایلون

فروش گرانول نایلون
16,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/16

فروش کندری نایلون

کندری نایلون
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/25

خرید اهن

خریدار اهن
8,200 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/08

خرید سبد گوجه ربی دست دوم

خرید سبد گوجه ربی دست دوم
3,000 تومان به ازای هر عدد
1399/09/18

خرید بادی درهم بدون حلب

بادی  درهم بدون حلب
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/28