ایران ضایعات

ضایعات شهر ملایر همدان

فقط قیمت دار

فروش تسمه پت سبز

فروش تسمه پت سبز
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/26

فروش تسمه پت

فروش تسمه پت
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/26

فروش گرانول روشن وعسلی

گرانول روشن وعسلی
22,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/19

خرید نایلون پالتی

خرید نایلون پالتی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/15

فروش طناب های فولادی

طناب های فولادی
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/04

خرید خاک کاتالیزور

خرید خاک کاتالیزور
3,500,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/19

فروش مواد کندر نایلون

فروش مواد کندر نایلون
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/15

خرید انواع فلزات

خرید انواع فلزات
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/29

فروش مس ذوبی تمیز

مس ذوبی تمیز
188,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/07

خرید نایلون شرکتی

خرید نایلون شرکتی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

فروش گرانول نایلون

فروش گرانول نایلون
20 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

فروش 15تن کندر 2 و رنگی

فروش 15تن کندر 2 و رنگی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

فروش پت و نوار تیپ

پت و نوار تیپ
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/31

فروش کندر رنگی ۷ تن ۳ تن یک

فروش کندر رنگی ۷ تن ۳ تن یک
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/24