ایران ضایعات

ضایعات شهر ملایر همدان

فقط قیمت دار

فروش مس ذوبی تمیز

مس ذوبی تمیز
188,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید نایلون شرکتی

خرید نایلون شرکتی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

فروش گرانول نایلون

فروش گرانول نایلون
20 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

فروش 15تن کندر 2 و رنگی

فروش 15تن کندر 2 و رنگی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

فروش تنه گردو سیاه

فروش تنه گردو سیاه
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/22

فروش تسمه پت تناژی

فروش تسمه پت تناژی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/03

فروش پت و نوار تیپ

پت و نوار تیپ
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/31

فروش کندر رنگی ۷ تن ۳ تن یک

فروش کندر رنگی ۷ تن ۳ تن یک
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/24

فروش ۵ تن کندر رنگی

فروش ۵ تن کندر رنگی
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/07

فروش سنگ پیریت طلایی

فروش سنگ پیریت طلایی
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/06

فروش کندر رنگی

فروش کندر رنگی
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/24

خرید فلزات رنگی

خریدار فلزات رنگی
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/29

خرید سکه پول

خرید سکه پول
75,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/24

خرید ضایعات مس ذوبی وکابلی

ضایعات مس ذوبی وکابلی
171,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/22

فروش آهن سبک قالب جدول

فروش آهن سبک قالب جدول
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/19

خرید زنده بار نایلون سفید

خرید زنده بار نایلون سفید
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/15