ایران ضایعات

ضایعات شهر بندرعباس هرمزگان

فقط قیمت دار

فروش کارتن

فروش کارتن
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/28

فروش شمش چدن

فروش شمش چدن
12,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/24

فروش ضايعات شيشه درهم

فروش ضايعات شيشه درهم
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/16