ایران ضایعات

ضایعات شهر فراهان مرکزی

فقط قیمت دار

فروش پرک هاتواشی زیر 200

پرک هاتواشی زیر 200
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/23

خرید ضایعات ظرفی

خرید ضایعات ظرفی
43,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/27

فروش ضایعات آهن ویژه بار

ضایعات آهن ویژه بار
3,100 تومان به ازای هر کیلو
1397/07/10
  • 18 مورد