ایران ضایعات

ضایعات شهر دلیجان مرکزی

فقط قیمت دار

فروش اخرا رنگ قرمز

اخرا رنگ قرمز
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/04

خرید گونی و جانبو

خرید گونی و جانبو
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/18

فروش گونی درجه یک

فروش گونی درجه یک
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/18

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/11

خرید آهن کارتن

خرید آهن کارتن
12,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/28