ایران ضایعات

ضایعات شهر مرند آذربایجان شرقی

فقط قیمت دار

فروش گرانول 1تا5

گرانول 1تا5
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/23

خرید ضایعات شیشه

خرید ضایعات شیشه
400 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

فروش کابل برق

فروش کابل برق
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/15