ایران ضایعات

ضایعات شهر مرند آذربایجان شرقی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات شیشه

خرید ضایعات شیشه
400 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

فروش کابل برق

فروش کابل برق
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/15

خرید ضایعات سبد میوه

خرید ضایعات سبد میوه
35,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/02/09