ایران ضایعات

ضایعات شهر زرندیه مرکزی

فقط قیمت دار

خرید گونی وجانبو

خرید گونی وجانبو
1,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/26

خرید گونی ضایعاتی

خریدار گونی ضایعاتی
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/24

فروش ضایعات دستمال

فروش ضایعات دستمال
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/26

فروش گونی و جامبو

فروش گونی و جامبو
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/10

فروش لوله مقوایی

لوله مقوایی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/30

فروش لوله مقوایی

لوله مقوایی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/09

فروش ضایعات کارتن

فروش ضایعات کارتن
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/16