ایران ضایعات

ضایعات شهر زرندیه مرکزی

فقط قیمت دار

فروش پالت چوبی

فروش پالت چوبی
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/10

خرید ضایعات پی وی سی

خرید ضایعات پی وی سی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/27

خرید گونی وجانبو

خرید گونی وجانبو
1,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/26

خرید گونی ضایعاتی

خریدار گونی ضایعاتی
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/24

فروش ضایعات دستمال

فروش ضایعات دستمال
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/26

فروش گونی و جامبو

فروش گونی و جامبو
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/10