ایران ضایعات

ضایعات شهر ساوه مرکزی

فقط قیمت دار

خرید طلق شیشه ماشین

خرید طلق شیشه ماشین
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/29

خرید پالت چوبی

خرید پالت چوبی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/08

فروش نایلون شرکتی

نایلون شرکتی
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/03