ایران ضایعات

ضایعات شهر ساوه مرکزی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/06

فروش کیسه مواد

فروش کیسه مواد
23,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/02

خرید ضایعات پلیسه

خریدضایعات پلیسه
8,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/26

خرید آهن آلات قراضه و مصرفی

خرید آهن آلات قراضه و مصرفی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/25

فروش گونی دست دوم

فروش گونی دست دوم
2,000 تومان به ازای هر عدد
1401/09/14

فروش پوسته کابل

فروش پوسته کابل
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/02