ایران ضایعات

ضایعات شهر ساوه مرکزی

فقط قیمت دار

خرید طلقbvpشیشه

طلقbvpشیشه
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/14

خرید کارتن پرس شده

خرید کارتن پرس شده
4,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/06

فروش پالت چوبی سالم

پالت چوبی سالم
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/06

فروش پریفورم

فروش پریفورم
26,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/06

فروش آسیابی PPتن۳

آسیابی PPتن۳
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش پرس پلی استر

پرس پلی استر
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/27

خرید نایلون سفید

نایلون سفید
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/25

فروش باتری ups

فروش باتری ups
31,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/25

خرید نایلون شرکتی

خرید نایلون شرکتی
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/22

خرید نایلون

خریدار نایلون
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13