ایران ضایعات

ضایعات شهر ساوه مرکزی

فقط قیمت دار

فروش گونی دست دوم

فروش گونی دست دوم
2,000 تومان به ازای هر عدد
4 روز پیش

فروش ضایعات گرانول زیر ابی ماستی

فروش ضایعات گرانول زیر ابی ماستی
20,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

فروش پوسته کابل

فروش پوسته کابل
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/02

خرید طلق شیشه ماشین

خرید طلق شیشه ماشین
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/29

خرید پالت چوبی

خرید پالت چوبی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/08

فروش نایلون شرکتی

نایلون شرکتی
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/03