ایران ضایعات

ضایعات شهر جویبار مازندران

فقط قیمت دار

فروش آهن درجه 1،2 و آهن سبک

آهن درجه 1،2 و آهن سبک
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/07

فروش ضایعات آهن درجه 1و2

ضایعات آهن درجه 1و2
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/26