ایران ضایعات

ضایعات شهر نقده آذربایجان غربی

فقط قیمت دار

فروش سبد مشکی آسیابی

سبد مشکی آسیابی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/29

خرید ضایعات آهن آلات

خرید ضایعات آهن آلات
8,700 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/12

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/15

خرید کارتن

خریدار کارتن
2,100 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/04

فروش مس ضایعاتی

مس ضایعاتی
65,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/12/03