ایران ضایعات

ضایعات شهر بابلسر مازندران

فقط قیمت دار

فروش سلفون کره ای

سلفون کره ای
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/26

خرید پت یا زمزم ضایعات

خرید پت یا زمزم ضایعات
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/11

فروش نان خشک

فروش نان خشک
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/22

خرید تیر اهن 16 یا 18

خریدار تیر اهن 16 یا 18
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/05/17