ایران ضایعات

ضایعات شهر نوشهر مازندران

فقط قیمت دار

فروش کابل 4*2.5

کابل 4*2.5
100,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13

خرید جلب سقف

خرید جلب سقف
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/16

فروش ضایعات شیشه

فروش ضایعات شیشه
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/24

فروش شیشه بیرنگ

فروش شیشه بیرنگ
1,300 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/13

فروش مس کابلی قرمز

فروش مس کابلی قرمز
73,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/04

فروش پت پرس شده

فروش پت پرس شده
4,600 تومان به ازای هر کیلو
1398/06/20

فروش ضایعات نایلون

فروش ضایعات نایلون
1,300 تومان به ازای هر کیلو
1398/06/03