ایران ضایعات

ضایعات شهر تنکابن مازندران

فقط قیمت دار

فروش نایلون شرکتی

نایلون شرکتی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/30

خرید ضايعات مس ذوبي

خريد ضايعات مس ذوبي
110,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/03

خرید سبد و پلاستیک

خریدار سبد و پلاستیک
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/15

فروش مواد اسیاب سبدی

فروش مواد اسیاب سبدی
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/11

فروش کارتون موزی

فروش کارتون موزی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/03/25