ایران ضایعات

ضایعات شهر تنکابن مازندران

فقط قیمت دار

فروش مواد آسیاب شده سبد

مواد آسیاب شده سبد
14,200 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش نایلون درجه یک

فروش نایلون درجه یک
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/27

فروش مواد آسیابی مشکی

مواد آسیابی مشکی
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/21

فروش مس ارمیچری

فروش مس ارمیچری
225,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/14

فروش مواد سبدی سبز

فروش مواد سبدی سبز
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/20

خرید پروفیل و تیرآهن

خریدار پروفیل و تیرآهن
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/29