ایران ضایعات

ضایعات شهر بهشهر مازندران

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/08

فروش پاراوان سربی

پاراوان سربی
5,000,000 تومان به ازای هر عدد
1401/02/22

فروش پرک هاتواش زیر 1000

پرک هاتواش زیر 1000
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/21

فروش پرک هاتواش پت

پرک هاتواش پت
14,600 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/24

فروش اهن الات

فروش اهن الات
3,300 تومان به ازای هر کیلو
1399/01/26

فروش اهن الات سوپر ویژه

اهن الات سوپر ویژه
1,600 تومان به ازای هر کیلو
1399/01/12

فروش ضایعات فلزی

فروش ضایعات فلزی
2,300 تومان به ازای هر کیلو
1398/02/26