ایران ضایعات

ضایعات شهر قائم شهر مازندران

فقط قیمت دار

فروش گرانول بادی بیرنگ

فروش گرانول بادی بیرنگ
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

فروش پوشال پی وی سی

پوشال پی وی سی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/30

فروش گرانول هاش رنگی

گرانول هاش رنگی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/08

فروش سکه ضایعاتی

فروش سکه ضایعاتی
160,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/27

خرید بطری پلاستیکی پت

خرید بطری پلاستیکی پت
10,900 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/31