ایران ضایعات

ضایعات شهر آمل مازندران

فقط قیمت دار

خرید نوارتیپ تمیز

خریدار نوارتیپ تمیز
12,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش کارتن بازیافتی

فروش کارتن بازیافتی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/30

فروش کارتن زمزم

کارتن زمزم
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/29