ایران ضایعات

ضایعات شهر آمل مازندران

فقط قیمت دار

فروش ضایعات حلب17کیلویی

ضایعات حلب17کیلویی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید آسیابی ps

خرید آسیابی ps
17,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
11,700 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/22