ایران ضایعات

ضایعات شهر بابل مازندران

فقط قیمت دار

خرید ضایعات ورق روغنی

ضایعات ورق روغنی
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

فروش باطری یو پی اس

فروش باطری یو پی اس
10,800 تومان به ازای هر آمپر
1400/04/12

فروش کارتن

فروش کارتن
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/02

فروش کانتینر

فروش کانتینر
105,000,000 تومان به ازای هر عدد
1400/03/30

خرید ضایعات سبد

خرید ضایعات سبد
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/09