ایران ضایعات

ضایعات شهر ازنا لرستان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات لاستیک

فروش ضایعات لاستیک
800 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

فروش ضایعات ورق روغنی

ضایعات ورق روغنی
11,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/29

فروش پرک زیر 50 ppmبا کیفیت

پرک زیر 50 ppmبا کیفیت
18,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/05

فروش پرک درجه یک زیر 50 ppm

پرک درجه یک زیر 50 ppm
18,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/21

فروش پرک 4 رنگ نایلون

فروش پرک 4 رنگ نایلون
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/22

خرید نقدی کندری چهار رنگ

خرید نقدی کندری چهار رنگ
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/02/19

خرید پت پرسی تمیز

پت پرسی تمیز
4,300 تومان به ازای هر کیلو
1398/05/16