ایران ضایعات

ضایعات شهر الیگودرز لرستان

فقط قیمت دار

فروش سبد پلاستیک درهم

سبد پلاستیک درهم
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/24

فروش ضایعات باتری

فروش ضایعات باتری
25,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/22

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/10

فروش کتاب باطله

کتاب باطله
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/01/25