ایران ضایعات

ضایعات شهر آبیک قزوین

فقط قیمت دار

فروش ضایعات کاغذی

فروش ضایعات کاغذی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/15

خرید ضایعات اهن

ضایعات اهن
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/23

خرید انواع ضایعات اهن

خرید انواع ضایعات اهن
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/06

خرید ضایعات کارتن

خریدار ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/11

فروش کاغذ و کارتن

فروش کاغذ و کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/30

فروش ضایعات مس پوسته استارت

فروش ضایعات مس پوسته استارت
162,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/23

فروش تیر چوبی سقف

تیر چوبی سقف
200,000 تومان به ازای هر عدد
1399/07/09