ایران ضایعات

ضایعات شهر تاکستان قزوین

فقط قیمت دار

فروش نبشی 8*8

فروش نبشی 8*8
15,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/09

فروش شیشه لامپ

فروش شیشه لامپ
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/02

خرید نوار تیپ تمیز

خرید نوار تیپ تمیز
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/15

خرید ضایعات مس

خریدارضایعات مس
205,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

خرید برنج

خریدار برنج
130,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

فروش چرخ دنده چدنی

چرخ دنده چدنی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/12

فروش آسیابی نایلون

آسیابی نایلون
23,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/01

فروش مس تمیز و ضخیم

مس  تمیز و ضخیم
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/20