ایران ضایعات

ضایعات شهر تاکستان قزوین

فقط قیمت دار

خرید رانی

خریدار رانی
37,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/03

فروش ضایعات کارتن

فروش ضایعات کارتن
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/13

فروش لاستیک تریلی نخی

لاستیک تریلی نخی
25,000 تومان به ازای هر عدد
1401/03/21

خرید موادآسیابی سبدرنگی

خریدموادآسیابی سبدرنگی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/11

فروش کارتن پرس

فروش کارتن پرس
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/07

خرید آلمینیوم

خریدار آلمینیوم
70,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/06

فروش شیشه لامپ

فروش شیشه لامپ
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/22

فروش ضایعات گونی

ضایعات گونی
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/20