ایران ضایعات

ضایعات شهر البرز قزوین

فقط قیمت دار

فروش ضایعات گونی

فروش ضایعات گونی
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/11

فروش پت چاپی و لبه برش

پت چاپی و لبه برش
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/05

خرید مواد پلیمری

خریدار مواد پلیمری
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/19

خرید ضایعات المینیوم

خرید ضایعات المینیوم
35,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/31

خرید کارتن ونایلون سفید

خریدار کارتن ونایلون سفید
3,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/16

فروش کارتن و نایلون

فروش کارتن و نایلون
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/14

خرید ضایعات eva

خریدضایعات eva
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/28

خرید مس برنج

خرید مس برنج
210,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/13