ایران ضایعات

ضایعات شهر بوکان آذربایجان غربی

فقط قیمت دار

فروش اسیابی سبد مشکی

فروش اسیابی سبد مشکی
9,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/08

خرید ضایعات آهنی

خرید ضایعات آهنی
8,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/28

خرید نایلون

خرید نایلون
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/12

خرید انواع ضایعات

خریدار انواع ضایعات
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/27