ایران ضایعات

ضایعات شهر آباده فارس

فقط قیمت دار

فروش نان خشک

فروش نان خشک
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

فروش ضایعات آهن نسوز

فروش ضایعات آهن نسوز
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/18

خرید نوار قطره ای

خریدار نوار قطره ای
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/10

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
1,700 تومان به ازای هر کیلو
1397/11/15

خرید ضایعات کارتن پرس

خرید ضایعات کارتن پرس
1,700 تومان به ازای هر کیلو
1397/11/15
  • 26 مورد